Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Fortel Gizlilik Politikası

Fortel Portali Bayiler tarafından elektronik ortamdan iletilen şirket ve Kişisel bilgileri Bayilik anlaşmasında belirlenen maddeler haricinde üçüncü kişilere ve şirketlere açıklamayacaktır.

Fortel "Portal" ı dahilinde başka sitelere link verebilir. Fortel, link vasıtasıyla erişilen Sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel Bilgileriniz; kişi isim-Soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Fortel, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe Kişisel bilgilerinizden herhangi birini Fortel'in İşbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Fortel, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde kararname, yönetmelik vb Yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının Getirdiği zorunluluklara uymak;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.


Fortel, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm Tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Fortel, kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal" ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez) kullanarak elde edebilir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal" ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal" ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir Kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini Sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Fortel, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal" da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Fortel'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "Portal" da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.