Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

 

 

1-Taraflar

Bir taraftan, Perpa Ticaret Merkezi A Blok 2. kat  No: 9/37 Şişli / İstanbul adresinde mukim Komtek İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. (Bundan böyle "Fortel" olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan,

Bayi Başvuru Formunu dolduran (Bundan böyle "e-bayi" olarak anılacaktır.)

 

2-Tanımlar

Portal:

Fortel’in internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı www.fortel.com.tr adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir.

Hizmetlerin Tanımı:

Fortel, Portal e-bayi üyelik sözleşmesi onaylanan bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, açık artırma, ürün bilgisi alma vb.), elektronik ortamda alışveriş imkanı ve finansal işlemleri için elektronik ortamda ödeme araçları sunar.

 

3-Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşme Fortel’in Portal satış kanalını e-bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler.

 

4-Sözleşmenin Onaylanması

Portal e-bayi Sözleşmesi, e-bayi’nin Sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir.

 

5- Fortel Portali Üyelik Sistemi

5.1 e-bayi, Fortel’in belirleyeceği bir “bayi kodu”, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili “kullanıcı adı” ve bir "şifre"ye sahip olur.

5.2 "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı bayiye verilmez.

5.3 “Kullanıcı adı” ve "Şifre" bayi tarafından üretilir. e-bayi istediği zaman şifresini değiştirebilir. Fortel şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

6- e-bayi'nin Yükümlülükleri

e-bayi Portalin servislerinden yararlandığı sırada;

6.1 Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

6.2 Portal’e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin e-bayi adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin e-bayi tarafından yetkilendirildiğini,

6.3 Portal’de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Fortel'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

6.4 Portal'de sunulan hizmetlere Fortel tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Fortel’in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi,

6.5 Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Fortel’in sorumlu olmayacağını,

6.6 Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

6.7 Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

6.8 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

6.9 Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

6.10 Fortel'den yazılı izin almadan Portal servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

6.11 Fortel’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

6.12 Kurallara aykırı davrandığı takdirde Fortel’in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

6.13 Fortel’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

6.14 Sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, kabul ve taahhüt eder

 

7- Fortel’in Yükümlülükleri

7.1 Fortel, Portal’in sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar,

7.2 Fortel, Portal’de yer alan birçok bilginin Fortel dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.

 

8-Fortel’e Verilen Yetkiler

8.1 Fortel herhangi bir zamanda Portal sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Fortel, Portal’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8.2 e-bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun Portal e-bayi Üyelik Sözleşmesi’ni onayladıktan ve Portal’e göndermesinden sonra “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” Fortel tarafından bayiye e-mail ile gönderilir. Fortel sözleşmeyi kabul etmiş olan bayilerinin ya da sözleşmeyi daha önce kabul etmiş ve şifre kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

8.3 Fortel, Portal servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

8.4 Fortel kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

8.5 Fortel’in, Portal'de yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. Fortel stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Portal’de teşhir edilmesiyle Fortel ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

8.6 Portal'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Fortel’ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Fortel hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

8.7 Fortel, e-bayi’nin Portal’den başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde e-bayi geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Fortel’in sorumlu olmadığını kabul eder.

8.8 Fortel, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde e-bayi’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Portal ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, “onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde e-bayi’nin üyeliği Fortel tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

8.9 Fortel, Portal’nin üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Portal’de ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

9-Performans Puanı (PP)

e-bayi yaptığı ciro tutarına göre sınıflandırılır. Yapılan alışverişlerin kdv hariç TL toplamı Performans Puanı olarak e-bayinin hesabına kaydedilir. E-bayinin Performans Puanı sınıfına göre her gün puan kaybeder. Kaybedeceği puan tablosu ve her sınıfın puan aralığı madde-11 de görülebilir. Performans Puanı ekranın sağ üstünde devamlı olarak gözükür.

PP e-bayinin sınıfını, bayinin sınıfı da satın alacağı ürünün fiyatını değiştirir.

 

10-Kredi Puanı (KP)

e-bayi yaptığı alışverişlerden kdv hariç tutarın %1’i kadar Kredi Puanı kazanır. E-bayi Kredi Puanını istediği zaman alışverişlerinde para gibi kullanabilir. Kredi Puanı ekranın sağ üstünde devamlı olarak gözükür. KP ile yapılan alışverişlerde PP ve KP artmaz.

 

11-e-bayi Sınıflandırması

e-bayi sınıfları, Performans Puanları ve günlük düşüm puanları aşağıda listelenmiştir.

 

Sınıflar Performans Puanı Günlük Düşüm Puanı

 

Bronz 0 ile 499 arası 10

Gümüş 500 ile 2,499 arası 20

Altın 2,500 ile 4,499 arası 40

Platin 4,500’den fazla 80

 

12-e-bayinin Alt Bayilerini Oluşturması:

E-bayiler kendi alt bayilerini oluşturabilirler. Portaldeki e–bayi ekle formunu bayi yapmak istediği firmanın doldurmasından ve Portal tarafından onaylanmasının ardından hem e-bayi hem de alt bayi avantajlar sağlayacaktır. Alt bayi Portalin vereceği en az 500 Performans Puanı ile alışveriş yapma imkanına kavuşacaktır. E-bayi de alt bayinin yapacağı her alışverişten Kredi Puanı kazanacaktır. Alt bayinin kendi Kredi Puanı ile yaptığı alışverişlerde üst bayi KP kazanmaz.

 

13-e-bayinin Alt Bayisini Kaybetmesi:

Üst bayi, alt bayisinin kendisinin üstündeki bir sınıfta 90 gün kesintisiz olarak kalması durumunda alt bayisini kaybeder ve alt bayisinden Kredi Puan kazanamaz.

 

14-Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Fortel’nın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır

 

15-Ürün Teslimatı:

Fortel, Portal’den verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir, saat 13:00’e kadar verilmiş siparişler en geç ertesi gün kargoya verilir. Sipariş edilen ürün en geç 3 iş gününde e-bayiye teslim edilir.

Fortel bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı Fortel’in insiyatifindedir ve e-bayi’ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir.

Aksi belirtilmedikçe kargo bedeli Fortel’e aittir. Ancak ürün teslimatı sürecinde müşteri belirttiği adreste bulunamaz ise kargo şirketinin keseceği ilave taşıma ücreti e-bayi’den tahsil edilir. Ürün nakliyesini Fortel ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir.

 

16-Ürün İadesi:

İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, Fortel tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Fortel kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

17-Sipariş İptali

E-bayi sipariş ettiği ürünleri, kargoya verilmeden önce irtibat telefonlarından veya mail ile iptal edebilir. Bu durumda yapmış olduğu ödeme kendisine 5 iş günü içinde iade edilir.

18-Garanti

Satılan ürünlerin tamamı Fortel'in garantisi altındadır.

19-Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

 

20-Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

21-Yürürlük

Portal e-bayi Üyelik Sözleşmesi, başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

22-Fesih

Fortel veya e-bayi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

23-Tebligat

Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

İşbu sözleşme 23 (yirmiüç) maddeden oluşmuştur.